རྔ་བ་ཁུལ་མཛོ་དགེ་རྫོང་དུ་རང་ལུས་མེ་སྲེག

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༢༧ཉིན་སླར་ཡང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་དུ་བོད་མི་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ཞུ་བས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་བ།
2012-11-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༢༧ཉིན་སླར་ཡང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་དུ་བོད་མི་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ཞུ་བས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་བ།
དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༢༧ཉིན་སླར་ཡང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་དུ་བོད་མི་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ཞུ་བས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་བ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༢༧ཉིན་སླར་ཡང་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་སྐྱང་རྩ་ཞང་དགོ་བོ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ཞུ་བས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ཡོད་བོད་མི་ཞིག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བེ་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།