བགྲེས་ཡོལ་སྐོར་གསལ་བཤད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐོར་བཀའ་གནང་བ་དེ་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ།
2011-01-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནངས་མཛད་པ།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་གནངས་མཛད་པ།
བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་དེང་དུས་བོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དེ། བོད་སྤྱི་པའི་བདེ་དོན་འགན་མ་བླངས་པ་དེ་འདྲ་མིན་པས་བློ་ཕམ་སྐྱེས་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

 

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།