བཙན་བྱོལ་དུ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་རྒྱུད་རིམ།

བོད་རིགས་ན་གཞོན་བུད་མེད་ཅིག་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་མོ་བཙན་བྱོལ་དུ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཐད་གླེང་མོལ།
2012-12-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་དེང་དུས་ཀྱི་བོད་ཆེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁེ་གཉེར་ཚན་པ་ཞིག་ཏུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་བུད་མེད་ཅིག་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་མོ་བཙན་བྱོལ་དུ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཐད། བོད་རྒྱལ་གྱིས་གླེང་མོལ་བྱེད་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།