རྡ་རམ་སའི་ལའི་མཐོང་ཐོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

2013-02-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་དེང་དུས་བོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་འཛུམ་ཆུང་བཀྲིས་ལགས་སུ་རྡ་རམ་སའི་ལའི་མཐོང་ཐོས་སྐོར། ལ་བོད་རྒྱལ་གྱིས་བཅར་འདྲི་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།