ཤར་ལོ་ཚི་གྲོང་རྡལ་གྱི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ།

ཨ་རིའི་བར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ཤར་ལོ་ཚི་གྲོང་རྡལ་གྱི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།
2013-01-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་བར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ཤར་ལོ་ཚི་གྲོང་རྡལ་གྱི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ།
ཨ་རིའི་བར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ཤར་ལོ་ཚི་གྲོང་རྡལ་གྱི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ།
སྟག་ལྷ་རྒྱལ།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཉིན་སྲིབ་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཨ་རིའི་བར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ཤར་ལོ་ཚི་གྲོང་རྡལ་གྱི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭའི་སྐོར་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།