༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡོ་རོབ་ཆིབས་བསྒྱུར།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གཏམ།
2009-06-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།