Nhận định của USCIRF về việc LM Nguyễn Văn Lý được tự do

Ông Scott Flipse, Ủy viên Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), vừa trả lời phỏng vấn của RFA để đưa ra nhận xét về việc linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do.
Việt Long, phóng viên RFA
2010-03-15
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
USCIRF trong một lần làm việc với chính quyền Việt Nam.
USCIRF trong một lần làm việc với chính quyền Việt Nam.
Photo courtesy of uscirf.gov

Xem toàn trang