Gây dựng lại hào khí quốc gia

Một thanh niên mới công khai gia nhập Khối 8406, tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do cho tôn giáo tại Việt Nam; đó là kỹ sư Trần Văn Huy hiện ở Hà Nội.
Gia Minh, Biên tập viên RFA
2010-06-08
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang