Ngày Nhân quyền thứ 16: Tiếp tục công cuộc vận động cho Nhân quyền VN

Nhân dịp Ngày Nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức tại Quốc Hội Mỹ. Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình, trưởng Ban Tổ Chức và là Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản đã dành cho Nguyễn Khanh cuộc phỏng vấn đặc biệt.
Nguyễn Khanh, biên tập viên RFA
2010-05-11
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản phát biểu tại Lễ Kỷ niệm lần thứ 16 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hôm 11/5 ở trụ sở Quốc hội Mỹ.
Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản phát biểu tại Lễ Kỷ niệm lần thứ 16 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hôm 11/5 ở trụ sở Quốc hội Mỹ.
PHOTO RFA/DOLINH

Xem toàn trang