Anonymous says:
23/09/2012 13:12

That la dau long cho nguoi dan Viet, tai sau o the ky 21 roi ma van con co nhung chanh quyen (hay ta quyen) co loi suy va hanh dong nhu the nay doi voi nguoi dan cua chinh ho. That khong hieu noi ho la con nguoi hay la gi?

Anonymous says:
09/05/2012 03:34

Khong bi LUOC la mung roi cung phai biet Trung cong la BA CO NOI cua Viet cong

Anonymous says:
09/05/2012 15:12

Van Hai,Phong Tan,Thanh Hai.La 3 tay PHAN DONG,dam dung len chuoi"CHA"cua thang Cong San Vie"c" CONG,thi phai ngoi tu ruc xuong.Dang CUOP khong can luat.

Anonymous says:
12/10/2012 13:39

Dừng nói chuyện với những tên điếc

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang