Con đường gốm sứ ven sông Hồng

Con đường gốm sứ ven sông Hồng, kéo dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp, dài khoảng 6 km, là một trong những công trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-07-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đoạn đầu của Con đường gốm sứ ven sông Hồng.
Đoạn đầu của Con đường gốm sứ ven sông Hồng.
RFA PHOTO/Mặc Lâm

Xem toàn trang