སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོཊ་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ།

བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དེ་ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་ཡོད་པ།
2011-10-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བཙན་བྱོལ་ནང་གི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།
བཙན་བྱོལ་ནང་གི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དེ། ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྡོ་གཅོད་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།