བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་བཙུགས་གནང་ཚུལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་བོད་མི་མང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་བཙུཌ་གནང་ཚུལ།
2008-08-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎དེ་རིང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆོན་པོ་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་བཀའ་བློན་བཅས་བོད་མི་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་བཙུགས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟུར་པ་དང་སྐུའི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལུ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།