དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་འདྲ་པར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་༡།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༤པའི་འདྲ་པར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་པོ།
2017-01-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།