ཧི་མ་ལ་ཡའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པ།

2019-11-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་བེེ་རོ་ཙ་ནའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་གི་དགེ་སློབ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་པ།
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་བེེ་རོ་ཙ་ནའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་གི་དགེ་སློབ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་།

དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཡོད་པའི་བེེ་རོ་ཙ་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་གི་དགེ་སློབ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཅར་ནས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ནང་ཆོས་སློབ་སྦྱོང་དགོས་པའི་ཐོག་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།