ལྡི་ལི་ཁུལ་དུ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ།

2016-12-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་འཇུག་གི་མཆོད་འབྲེལ་གནང་བ།
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་འཇུག་གི་མཆོད་འབྲེལ་གནང་བ།
Photo: RFA

༄༅།    །བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ཚེས་༢༥ནས་༢༧བར་སྤྱོད་འཇུག་གི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་འདུག    ཞིབ་ཕྲ་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།