རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན།

2019-10-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཕྱག་དེབ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ།
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཕྱག་དེབ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ།
ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།

༄༅།།གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་། ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཕྱག་དེབ་ ༼རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་༽ཞེས་པར་དཔྱད་པའི་སློབ་གཉེར་བའི་ཆེད་དོན་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས་གཉིས་དང་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།