བཀའ་བློན་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་ལགས།

2018-03-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན།
ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན།
ངོ་དེབ།

བུད་མེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་།   གསར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།