བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འདུན་ལམ།

2020-10-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འཛམ་གླིང་ནང་མང་ཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་རྣམ་བཞག་སྐོར་ཕྱག་དེབ་དཔར་སྐྲུན།
འཛམ་གླིང་ནང་མང་ཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་རྣམ་བཞག་སྐོར་ཕྱག་དེབ་དཔར་སྐྲུན།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅།།བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུུཌ་ཀྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ཡུན་གནས་སྲ་བརྟན་ཆེད་འཛམ་གླིང་ནང་མང་ཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་རྣམ་བཞག་སྐོར་བོད་ཡིག་ཐོག་ཕྱག་དེབ་དཔར་སྐྲུན་དང་སྟབས་མཐུན་གྱིས་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འདུན་ལམ་སྐོར་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དབར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།