རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ།

2020-10-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་རྒྱལ་བཙུགས་ཉིན་མོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་རྒྱལ་བཙུགས་ཉིན་མོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་བཟོ་སྒྲིག

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་འདི་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་༧༡འཁོར་པའི་སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་ནང་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་།    ལས་འགུལ་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ།   སོག་པོ།   ཡུ་གུར་བ་སོགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་འདིས་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོར་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་འབྲེལ་ཡོད་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།