བདུན་རེའི་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་གསར་འགྱུར།

2014-03-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།
ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བདུན་རེའི་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ལེ་ཚན་དེ། ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།