རྒྱ་ནག་གི་ཀུངྕེ་སྟེ་ ཀོནྥུ་ཤ་སེ་ སློབ་གཉེར་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ།

2018-02-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 
རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ནང་ཀུང་རྩི་ལྟེ་གནས་ཞེས་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟ་སྟངས་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན།
རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ནང་ཀུང་རྩི་ལྟེ་གནས་ཞེས་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟ་སྟངས་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན།
ངོ་དེབ།


༄༅༎  ཐེངས་འདིའི་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་མཐོ་སློབ་ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཀུངྕེ་སྟེ་ ཀོནྥུ་ཤ་སེ་(Confucius Institute) སློབ་གཉེར་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐོར། ནིའུ་ཡོཁ་ནས་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལཌ་དང། བྷོ་སེ་ཊོན་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྤྱི་ཟུར་བློ་བཟང་ཤསྟི་རི་ལགས་གཉིས་དང་ལྷན་དུ།  ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།