ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མང་ཚོགས་བཀག་ཉར་དོ་དམ།


2018-09-14
Share
ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མང་ཚོགས་བཀག་ཉར་དོ་དམ། ཁོང་རྣམས་ལ་དྲག་སྤྱོད་ལས་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཆེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་གསལ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཤར་ཏུར་ཀིསྟན་གྱི་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མང་ཚོགས་བཀག་ཉར་དོ་དམ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཁོང་རྣམས་ལ་དྲག་སྤྱོད་ལས་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཆེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་གསལ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དེར་གསན་རོགས་གནང༌༎

གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།