རྒྱ་ནག་གི་བུད་མེད་བཙོན་མ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ།

2015-10-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇེ་ཞན་དུ་ཕྱིན་པ།
ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇེ་ཞན་དུ་ཕྱིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལེ་ཚན།ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇེ་ཞན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་བུད་མེད་བཙོན་མའི་གྲངས་འབོར་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོཊ་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།
dorjee-tso-75གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།