རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྲ།

2020-06-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དེང་སང་བལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ།
དེང་སང་བལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ།
གྷུ་གྷལ་ས་ཁྲ།

༄༅།།གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།རྒྱ་གར་གྱིས་བལ་ཡུལ་ལ་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྲ་གསར་པ་དེའི་ཐོག་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་དང་།ཡང་རྙོག་གླེང་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོས་དེང་སང་བལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།།

གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།