རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་དཀའ་རྙོག

2020-06-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དཀའ་རྙོག་དེ་དམག་འཁྲུངས་ཤིག་ལ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་མིན།
དཀའ་རྙོག་དེ་དམག་འཁྲུངས་ཤིག་ལ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་མིན།
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་གསལ་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལེ་ཚན་ནང་དེང་རིང་སང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་དེ་ལངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་དང་དེ་དམག་འཁྲུགས་ཤིག་ལ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་མིན་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་གནང་མཁན་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།