རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།


2017-06-09
Share
རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ། ༢༠༡༧།༦།༨། ཧྲེན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་དབན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༧ཉིན་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་ཚུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

 

 

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།