རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།

2017-06-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༧།༦།༨། ཧྲེན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།
༢༠༡༧།༦།༨། ཧྲེན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་དབན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༧ཉིན་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲ་ཆེན་མོའི་ཡིག་རྒྱུགས་འགོ་ཚུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

 

 

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།