ཧོང་ཀོང་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་འཇིགས་སྐུལ་བ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་པ།

2020-06-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གསར་ཏུ་འདོན་སྤེལ་བའི་གནང་བའི་༢༠༡༩ལོའི་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔ་ལོའི་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་དེ་བཞིན་ནོར་འཁྲུལ་གྱིས་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།