རྒྱ་ནག་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག་པ།


2020.10.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག་པ། རྒྱ་ནག་གིས་ཟླ་ངོ་བཞིའི་སྔོན་དུ་སྲིད་བློན་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་བཏོན་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཐང་ཁྲོམ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་བཀག་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག
ཨེ་པི།

༄༅།།རྒྱ་ནག་གིས་ཟླ་ངོ་བཞིའི་སྔོན་དུ་སྲིད་བློན་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་བཏོན་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཐང་ཁྲོམ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་བཀག་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག་པའི་སྐོར་བཤད་བཞིན་པར་ཀེ་ཐོ་ཡིས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་མཁས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བསྡུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།།

གསར་འགོད་པ་ཀེ་ཐོ།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎