རྒྱ་ནག་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག་པ།

2020-10-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གིས་ཟླ་ངོ་བཞིའི་སྔོན་དུ་སྲིད་བློན་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་བཏོན་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཐང་ཁྲོམ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་བཀག་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག
རྒྱ་ནག་གིས་ཟླ་ངོ་བཞིའི་སྔོན་དུ་སྲིད་བློན་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་བཏོན་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཐང་ཁྲོམ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་བཀག་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག
ཨེ་པི།

༄༅།།རྒྱ་ནག་གིས་ཟླ་ངོ་བཞིའི་སྔོན་དུ་སྲིད་བློན་ལི་ཁུ་ཆང་གིས་བཏོན་པའི་མི་སྒེར་གྱི་ཐང་ཁྲོམ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་བཀག་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་ཆོག་པའི་སྐོར་བཤད་བཞིན་པར་ཀེ་ཐོ་ཡིས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་མཁས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བསྡུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།།

གསར་འགོད་པ་ཀེ་ཐོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།