རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་།

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ།
2012-12-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཉིན་༡པོ།
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཉིན་༡པོ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཉིན་པར་ཐེ་དབན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ངོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཐད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།