ཡོ་རོབ་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ལྷན་ཚོགས་༣་པ།

2019-12-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་པ།
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་པ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅།།གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།བྷེལ་ཇམ་ནང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པའི་ཐོག་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་པའི་སྐོར་བྷ་ར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།