དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་༦།

2014-12-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་འཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་འཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ།
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༧རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་བལ་ཡུལ་དུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར་བལ་ཡུལ་ནས་ང་ཚོས་གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་མས་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་གསན་རོགས་གནང།།

ཡང་ང་ཚོ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཁ་བའི་གྲོས་རྭའི་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།