གཅིན་སྙིའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་དང་ཟས་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་།

2020-08-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གཅིན་སྙིའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་དང་བྱུང་རྐྱེན་དེ་བཞིན་ཟས་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཡོད་མིན་སྐོར།
གཅིན་སྙིའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་དང་བྱུང་རྐྱེན་དེ་བཞིན་ཟས་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཡོད་མིན་སྐོར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་གི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཅིན་སྙིའི་ནད་ཕོག་མཁན་མང་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས།   ནད་གཞི་འདིའི་བྱུང་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ།   སྔོན་འགོག་དང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས།   ཟས་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་གང་འདྲ་དགོས་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།