འཛིན་རིམ་༡༢གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

2016-05-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འཛིན་རིམ་༡༢གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།
འཛིན་རིམ་༡༢གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།
རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས།

༄༅།    །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སི་བྷི་ཨེས་ཨི་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདི་ཚེས་༢༡ཉིན་འཛིན་རིམ་༡༢ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།