སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་དང་བླ་ཆེན་ཁག་གི་བཀའ་སློབ།

2015-06-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

བཞུགས་སྒར་དུ་སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་སྐབས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པྲ་དེཤ་སྤྱ་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་འབུལ་བཞིན་པ།
བཞུགས་སྒར་དུ་སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་སྐབས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པྲ་དེཤ་སྤྱ་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་འབུལ་བཞིན་པ།
༧དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་དྲ་གནས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཉིན་གསུམ་རིང་སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་དང་། དེ་བཞིན༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་པས་བླ་ཆེན་ཁག་གི་བཀའ་སློབ་ཁག་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་ལས་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་དམངས་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་དང་སྐུའི་གྱ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།