གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལོ་དྲུག་རིང་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་ནས་ཕན་ཐོག་ཇི་བྱུང་སྐོར།

2019-12-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨེ་མོ་རི་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་འཆར་འོག་གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལོ་དྲུག་རིང་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ།
ཨེ་མོ་རི་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་འཆར་འོག་གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལོ་དྲུག་རིང་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ།
ཨེ་མོ་རི་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་དེབ།

ཨེ་མོ་རི་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་འཆར་འོག་གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལོ་དྲུག་རིང་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་ནས་ཕན་ཐོག་ཇི་བྱུང་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱི་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།