༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཨེ་རོན་བྷེག་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཕྲིན་རྩལ་བ།

2021-11-04
Share
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཨེ་རོན་བྷེག་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཕྲིན་རྩལ་བ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་དྲོག་དྲར་ཨེ་རོན་བྷེག་མཆོག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅།།གསར་འགྱུར་དཔྱད་གཏམ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་དྲོག་དྲར་ཨེ་རོན་བྷེག་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཕྲིན་རྩལ་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དམ་པ་ཁོང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཐུགས་འདྲིས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྐུའི་གསུང་བསྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད
གསར་འགོད་པ། རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།