བོད་མི་ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་དཀའ་རྙོག།

2014-04-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།
བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།
པར་དབང་། བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།
༄༅༎དེ་རིང་གི་རྒྱལ་ཁམས་མེ་ལོང་གི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་གིས་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་རིང་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དང་ནང་མིའི་དཀའ་རྙོག་ཐད་ཀྱི་གྱོད་དོན་གང་དག་ལ་ཁྲིམས་གཏུག་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད། ལྕགས་མོ་འཚོས་གླེང་མོལ་བྱས་བར་ཉན་རོགས་གནོངས།།
མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།