བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ།

2020-04-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཟས་མོག་མོག་བཟོ་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།
བོད་ཟས་མོག་མོག་བཟོ་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།
ཨོ་ས་ཊྲེ་ལི་ཡ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ངོ་དེབ།

ཨོ་ས་ཊྲེ་ལི་ཡ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སྤྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་དེབ་བརྒྱུད།        བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་།       ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།        བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རོལ་ཆ་དང་བོད་ཟས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་འདུག        དེའི་སྐོར་སེངྒེ་རི་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།