༢༠༡༩ལོའི་སེམས་གུ་ཡངས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ།

2019-11-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དྭང་བླངས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར།
དྭང་བླངས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

དྭང་བླངས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འདས་པའི་མི་ལོ་༢༠ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྭང་བླངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པའི་ཕྱག་ལས་ལ་དངོས་འཛིན་ཞུ་ཆེད་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སེམས་གུ་ཡངས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་པ་དེ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།