ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྙིང་བརྗེ་ལག་བསྟར།

2019-04-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཏུ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ།
ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཏུ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ།
གུ་གལ།

༄༅།།ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཏུ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། འགོ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཇེ་མང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལས་རིམ་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།