ཨ་རིས་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ལ་སློབ་ཡོན།

2014-08-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རིན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས།
བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རིན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས།
Photo: RFA

༄༅།    །བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་སྐོར་འགན་འཛིན་རིན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ཞིག་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།


གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།