རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ།

2018-02-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་སྩལ་སྐབས་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་སྩལ་སྐབས་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ན་གཞོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ། རྒྱ་གར་ནང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ཕྲུག་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་། སྤེན་པ་དབང་མོ་ལགས། ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་ལགས་དེ་བཞིན་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས་བཅས་དང་ལྷན་ཉེ་ཆར་ཁོང་ཚོས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ་དེ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་ཚོའི་ལོ་གསར་པའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གི་འཆར་གཞི་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་དེ་གསན་གནང་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།