བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ།

རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སློབ་མ་བཞི་དང་ལྷན་དུ་གླེང་བ།

2010-11-25
Share

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སློབ་མ་བཞི་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།