ལྷ་སའི་ཞོལ་རྡོ་རིང་ཕྱི་མའི་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས།

2019-05-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཞོལ་རྡོ་རིང་ཕྱི་མ།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཞོལ་རྡོ་རིང་ཕྱི་མ།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅།།བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཞོལ་རྡོ་རིང་ཕྱི་མའི་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཞིག་གི་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།