ཁ་པར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡོད་པར་བཀག་ཉར།

2017-06-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ནང་གི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་སྒྲིག་གཤོམས་ཞུས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར།
བོད་ནང་གི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་སྒྲིག་གཤོམས་ཞུས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།    །བོད་ནང་གི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཞིག་གི་ཁ་པར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་།    བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་འདྲ་པར་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་བཀག་ཉར་དམ་དྲག་བྱས་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།