མགོ་ལོག་རྨ་སྟོད་དང་རྫ་སྟོད་ནས་ཡིན་པའི་བཙུན་མ་བླ་རུང་སྒར་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བ།

2016-12-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕྱི་ཚེས་༢༤་ཉིན་བླ་རུང་སྒར་དུ་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཕྱིར་ཕུད་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
ཕྱི་ཚེས་༢༤་ཉིན་བླ་རུང་སྒར་དུ་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཕྱིར་ཕུད་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅། །ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༨ཉིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་རྨ་སྟོད་དང་རྫ་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་པའི་བཙུན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།