ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

2014-08-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དམག་མིས་མཐའ་སྐོར་བའི་ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན།
དམག་མིས་མཐའ་སྐོར་བའི་ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན།
སྒྲོལ་དཀར།
༄༅༎ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།