བོད་ནང་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ས་ག་ཟླ་བ་སྲུང་བརྩི།

2016-05-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་དགོན་དུ་བོད་མི་ཚོས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞིན་པ།
བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་དགོན་དུ་བོད་མི་ཚོས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞིན་པ།
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅། །དེ་རིང་བོད་ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥་ཉིན། བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་དགོན་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་སྤྲང་བོ་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།