དགེ་བདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་བཀྲོལ།

2016-09-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས་་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་ལོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པ།
བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས་་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་ལོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅། །བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་ལོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་ཟླ་འདི་ཕྱི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་གློད་བཀྲོལ་བཏང་སྟེ་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྐྱལ་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་འདྲ་པར་དང་བཅས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།